Dự án: Văn Phòng Công Ty Á Châu

  • Địa điểm: Lexington Quận 2
  • Diện tích: 400m2
  • Thiết kế và thi công: New Home Decor
  • Hoàn thành: 12/2022