Dự án: Nhà Phố Quận 2

  • Địa điểm: Phường An Phú, Quận 2, Thành Phố Thủ Đức
  • Diện tích: 250m2
  • Thiết kế và thi công: New Home Decor
  • Hoàn thành: 05/2024

.

.

.

.

Đang cập nhật