Dự án: The River Thủ Thiêm

  • Địa điểm: Thủ Thiêm - Quận 2 - Hồ Chí Minh
  • Diện tích: 82m2
  • Thiết kế và thi công: New Home Decor
  • Hoàn thành: 08/2023