Dự án: Căn Hộ Hoàng Anh Giai Việt

  • Địa điểm: Quận 8
  • Diện tích: 115m2
  • Thiết kế và thi công: New Home Decor
  • Hoàn thành: 02/2024