Dự án: Căn Hộ Palm Heights

  • Địa điểm: Quận 2
  • Diện tích: 90m2
  • Thiết kế và thi công: New Home Decor
  • Hoàn thành: 03/2024