Dự án: Nhà Phố Thủ Đức

  • Địa điểm: Thủ Đức - Hồ Chí Minh
  • Diện tích: 400m
  • Thiết kế và thi công: New Home Decor
  • Hoàn thành: 09/2022