Dự án: Căn hộ The Gold View

  • Địa điểm: 346 Bến Văn Đồn, Phường 1, Quân4, TP. Hồ Chí Minh
  • Diện tích: 80m2
  • Thiết kế và thi công: New Home Decor
  • Hoàn thành: 06/2024